Inicio Autores Publicaciones por belorekpe

belorekpe

0 MENSAJES 0 Comentarios
מערכת עובדים אמינה. עובדים לוקחים טיפים מגברים לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לשתף פעולה ארוכת טווח, שתעוות את הבנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר הנערה עצמה, מכיוון שהוצאות הדיור נופלות אך ורק על הוצאות עובדים. המחיר הממוצע של שכר דירה יומי של דירה בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.

No hay publicaciones para mostrar

Abrir chat